Zoeken
Zoeken

Actievoorwaarden

Win-actie Twee tickets voor race experience op het circuit in Zandvoort

In de actieperiode van 1 september t/m 30 september 2021 maken klanten van Profile Nout op de 4 vestigingen kans op twee tickets voor een race experience te Zandvoort, t.w.v €1.000,-

Voor deelname moet men:

  • In de geldige actie periode een transactie uitvoeren op één van de Profile Nout vestigingen, voor een aankoop of betaalde dienst. m.u.v. pechservice (Geldige Profile Nout vestigingen: Geldermalsen, Leerdam, Tiel en Zaltbommel)
  • Bij iedere transactie ontvangt men een lot. Deze dient ingevuld te worden en in de doos gestopt te worden.
  • 1 x Twee tickets voor een ‘super experience’ van race planet Bleekemolens te Zandvoort.

Deelnemen kan t/m 30 september 2021

Voorwaarden voor deelname aan de win-actie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ”Maak kans op twee tickets voor een ‘super experience’ bij race planet op het circuit in Zandvoort” van Profile Nout, mede handelend onder de naam Bandenservice Nout Holding B.V gevestigd te Geldermalsen (Nederland). 


1. Organisatoren, deelname

a. De actie wordt georganiseerd door Profile Nout („de organisator“).


2. Deelname

a. Een deelnemer neemt deel aan de actie door zich aan de desbetreffende actie pagina vermelde deelnameregels te houden. Deelname aan de verloting is alleen mogelijk wanneer de deelnemer zich aan deze regels houdt.

b. Indien er fraude wordt gepleegd heeft Profile Nout het recht om deze persoon uit te sluiten van deelname

c. Deelnemers aan de actie verklaren door deelnamen aan de actie akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

d. Deelnemers zijn akkoord met het invullen van de volgende gegevens: naam, telefoonnummer & e-mailadres.

e. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar zijn en in Nederland wonen.

f.  Deelnemer en de tweede persoon dienen in bezit te zijn van een gelding rijbewijs B.

g. Uitgesloten van deelname zijn de medewerkers van Profile Nout.

h. Voor zover dat bij dit kansspel niet anders is vermeld, mag iedereen slechts eenmaal aan de verloting deelnemen.

i. Deelname is alleen op een Profile Nout vestiging mogelijk.

j. De deelname moet binnen het genoemde termijn plaatsvinden. Van 1 september 2021 t/m 30 september 2021.


3. Prijzen

a. De winnaars worden door het lot bepaald.

b. De winnaars krijgen per e-mail of telefonisch bericht.

c. Wanneer een winnaar niet binnen 48 uur op het contactverzoek reageert heeft de organisator het recht om een nieuwe winnaar aan te wijzen.

d. De twee tickets zijn geldig tot 29 mei 2022, en in te wisselen in de maanden november 2021, maart 2022, april 2022, mei 2022. Race planet is gesloten van december t/m februari.

e. Deelname voor de race experience dient vooraf gereserveerd te worden. U dient rekening te houden met een boekingsperiode van ca. 2 maanden. De nieuwe data voor 2022 wordt eind december/ begin januari bekend gemaakt.

f. De winnaar dient zelf na ontvangst van de ticket de race ‘super experience’ te reserveren/ te boeken via www.raceplanet.nl.

g. Profile Nout is niet aansprakelijk voor eventuele boekingsfouten voor de twee ‘Super experience tickets. De boeking dient volledig met Race planet Bleekemolens afgestemd te worden via www.raceplanet.nl of telefonisch.

h. De prijs kan niet worden geruild of in contanten worden uitbetaald.

i. De prijs kan niet aan derden worden overgedragen.

j. De inhoud van de winactie, de prijs, de loting of prijsuitreiking staat niet open voor discussie.

k. De prijs wordt uitsluitend overhandigd op één van de Profile Nout vestigingen te Geldermalsen, Leerdam, Tiel of Zaltbommel

l. De overhandiging van de prijs wordt met de deelnemer afgestemd; de prijs wordt alleen op vertoon van een geldig identiteitsbewijs aan de winnaar persoonlijk overhandigd.

m. Profile Nout en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Profile Nout actie.

4. Voortijdige beëindiging of wijziging van de actie

a. Profile Nout behoudt zich het recht om het programma op ieder moment zonder vooraankondiging en zonder opgave van redenen te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Zonder enige beperking van dit recht kan Profile Nout in het bijzonder van dit recht gebruik maken, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

b. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting door Profile Nout;

c. Indien er fraude wordt gepleegd in relatie tot het manipuleren van het aantal deelnemers wordt de prijs niet uitgereikt;

5. Privacy

a. De gegevens die Profile Nout verkrijgt in het kader van de actie worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.


De winactie bestaat uit de volgende prijs:

  • 1 x Twee tickets voor een ‘super experience’ van race planet Bleekemolens te Zandvoort.


De trekking is als volgt:


Vrijdag 1 oktober

Op vrijdag 1 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. De winnaar wordt op deze dag via e-mail of telefonisch benaderd.

Contact
Stel hier uw vraag